Spring naar content

Psychiater-lid Klachtencommissie

Wij zijn op zoek naar psychiaters die niet werkzaam zijn bij Altrecht, UMCU of St. Antonius ziekenhuis.

GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht (GKPNU) behandelt klachten van patiënten en naasten van Altrecht, UMCU en St. Antonius ziekenhuis voor zover deze vallen onder de Wet Verplichte GGZ (Wvggz).

Wat ga je doen?
De klachtencommissie hoort en beslist op de klachten van patiënten en naasten van de aangesloten instellingen. De commissie geeft een onafhankelijk oordeel. Tevens geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directies van de aangesloten instellingen, en kan zij besluiten dat een schadevergoeding op zijn plaats is.
Als lid van de klachtencommissie heb je een verantwoordelijke rol waarbij je in staat bent beide partijen te horen en alle rechten, belangen en verantwoordelijkheden goed te wegen.
Tijdens een hoorzitting worden klager (patiënt) en verweerders (behandelaren) gehoord. Samen met de voorzitter (jurist) en een medecommissielid kom je tot een uitspraak. De uitspraak kan naast een beslissing of de klacht gegrond is ook, zo nodig, aanbevelingen bevatten aan de directie van de betreffende instelling en een advies over te nemen maatregelen ter oplossing van de klacht en/of genoegdoening voor de klager. Ook het toekennen van een schadevergoeding kan hierbij horen.
Voor de hoorzitting wordt een commissie samengesteld bestaande uit drie personen: een voorzitter (jurist) en twee leden, waarvan één psychiater. De ambtelijk secretaris is aanwezig voor de verslaglegging. Iedere maand vindt een aantal hoorzittingen plaats. Hoeveel precies is uiteraard afhankelijk van het aantal klachten dat er gemeld is. De hoorzittingen worden ingepland volgens een rooster. Een aantal dagen van tevoren hoor je of er al dan niet een hoorzitting is gepland. De hoorzittingen vinden plaats op de dinsdag- en de donderdagmorgen en in principe op de locatie waar de klager in behandeling is. 

Wat bieden we je?

 • Een interessante functie in een commissie die van groot belang is voor het klachtrecht van de patiënten en hun naasten
 • De mogelijkheid om echt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de GGZ en van de organisatie van deze zorg
 • Vaste vergoeding per hoorzitting

Wie zoeken wij?

 • Je behoort tot de beroepsgroep van (BIG-geregistreerde met AGB-code) Psychiaters en hebt affiniteit met de behandeling van klachten
 • Je bent niet werkzaam bij één van de aangesloten zorgaanbieders
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in het werkgebied (regio Utrecht)
 • Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in de brede GGZ, waarbinnen minimaal ervaring op een klinische opname-afdeling met patiënten met complexe GGZ problematiek
 • Je beschikt over kennis van de Wet verplichte GGZ (ingegaan per 01-01-2020). Mocht bijscholing op het gebied van klachtbehandeling nodig zijn, dan ben je bereid deze te volgen
 • Je beschikt over voldoende vaardigheden en tact om tijdens de hoorzitting samen met de andere leden invulling te geven aan de behandeling van de klacht
 • Je verricht je werkzaamheden onafhankelijk en onpartijdig
 • Je bent bereid om (minimaal) 8 tot 12 maal per jaar zitting te nemen in een hoorzitting. 
 • Je bent bereid relevante documenten te lezen en daarmee de zitting voor te bereiden
 • Je bent bereid om na de hoorzitting de uitspraak te lezen en van feedback te voorzien (per mail)
 • Je bent bereid voor de zitting af te reizen naar de locatie waar de hoorzitting plaatsvindt (regio Utrecht). Gezien de coronabeperkingen vinden de meeste zittingen momenteel plaats via beeldbellen. Dit is hopelijk een tijdelijke oplossing totdat zittingen op locatie weer mogelijk zijn

Een klachtafhandeling kost gemiddeld 3,5 á 4 uur (dit is inclusief zitting, voorbereiding en beoordeling concept).
 
Interesse?
Heb je interesse of wil je meer weten over de functie? Neem dan gerust contact op met het ambtelijk secretariaat van de klachtencommissie. Dit is per telefoon bereikbaar op 06-30584044 en mailen kan naar klachtencommissiepatienten@utrechtggz.nl.