Spring naar content

Wat is een Wvggz-klacht?

Wvggz-klachten zijn klachten met betrekking tot beslissingen over de wilsbekwaamheid, de inhoud van de zelfbindingsverklaring, de toegepaste tijdelijk verplichte zorg in het kader van de te nemen crisismaatregel (met uitzondering van optreden van politie), de inhoud van het dossier, het uitvoeren van de verplichtingen door de zorgaanbieder, de uitvoering van de crisismaatregel, de voortzetting van de crisismaatregel of de zorgmachtiging door de zorgverantwoordelijke, de geneesheer-directeur en de zorgaanbieder, over beslissingen inzake de tijdelijk verplichte zorg in noodsituaties, over het veiligheidsonderzoek en de huisregels, over een beslissing inzake overplaatsing, tijdelijke onderbreking en beëindiging van de opgelegde maatregel, over aan de beëindiging van de zorgmachtiging verbonden voorwaarden en over de intrekking van de voorwaardelijke beëindiging, over de inhoud van die voorwaarden, over de evaluatie van de maatregel wanneer wordt beoogd die te beëindigen en over de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur, de zorgverantwoordelijke en hun medewerkers. De commissie kan ook schadevergoedingen toekennen.